مدیر:
جعفر مریدالسادات
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
جاجرود ، خرمدشت ، بعد از مسجد، نرسیده به آتش نشانی ، پلاک 596
کارگاه فنی فلزکار
کارگاه فنی فلزکار
کارگاه فنی فلزکار
کارگاه فنی فلزکار
کارگاه فنی فلز کار
کارگاه فنی فلز کار
کارگاه فنی فلز کار
کارگاه فنی فلز کار