نجاری-منبت کاری
صنایع نوبخت
مدیر: صمد نوبخت
نجاری و منبت کاری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خرمدشت، خ سیاه سنگ، پلاک 406