مدیر:
نعیم فلاح
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تهران ، بومهن ، ابتدای کوچه شهید میرزایی روبرووی دفتر پیشخوان دولت اسپرت نعیم