مدیر:
حمیدرضا ادریسی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
ورودی پردیس، نرسیده به میدان امام، مجتمع تجاری بهارستان
پردیس فاز 4 ، بلوار امام ، بعد از خ سپاه بعد از خ شبستری پلاک 4 پلاک: 7
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه پردیس
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه پردیس
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه پردیس