مدیر:
حمیدرضا ادریسی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
ورودی پردیس، سمت راست ، جنب پاساژ بهارستان ، کوچه شبستان ، چهارم غربی ، پلاک 7
پردیس فاز 4 ، بلوار امام ، بعد از خ سپاه بعد از خ شبستری پلاک 4
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه پردیس
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه پردیس
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه پردیس