مدیر:
حسن زالی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
دماوند، گیلاوند، 500 متر پایین تر از پمپ بنزین، جنب داروخانه
فروشگاه کشاورزی زالی
فروشگاه کشاورزی زالی
فروشگاه کشاورزی زالی
فروشگاه کشاورزی زالی