مدیر:
دکتر منیره اسماعیلی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
گیلاوند، بلوار شهید بهشتی، جنب بانک سپه پلاک: 206
داروخانه دکتر اسماعیلی
داروخانه دکتر اسماعیلی
داروخانه دکتر اسماعیلی
داروخانه دکتر اسماعیلی
داروخانه دکتر اسماعیلی
داروخانه دکتر اسماعیلی
داروخانه دکتر اسماعیلی