بیمه
دفتر نمایندگی بیمه البرز شرق تهران (فلکه دوم تهرانپارس)
مدیر: قندهاری
مشاوره و صدور انواع بیمه نامه اتومبیل : بدنه و شخص ثالث - آتش سوزی - مسئولیت - مهندسی - بیمه جامع خانوار - عمر و تشکیل سرمایه - حوادث انفردادی- درمان - باربری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
فلکه دوم تهرانپارس، ابتدای خ فرجام، بالای سفره خانه سنتی عرفان، پلاک: 6 طبقه 2