مدیر:
سید امید سید ابراهیمی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تهران پیروزی سی متری نیروهوایی روبروی مخابرات نبش فرعی 7/33 پلاک 197 طبقه 1 واحد 1
سرویس کامل ۷۱۸
سیم پیچی های فابریک ساب های سنگین
تعمیر ساب های سنگین به صورت فابریک
تعمیرات انواع بلنگو به صورت فابریک