مدیر:
معصومه بهرامی
شماره تماس:
فکس:
77607532
شماره همراه:
آدرس:
خ شریعتی، قبل از سه راه طالقانی، کوچه صدیق پلاک: 3 طبقه دوم واحد 203
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران
مؤسسه خیریه حامیان خانه یاس تهران