نانوایی سنتی و فانتزی
نان و شیرینی گوهر
مدیر: محمد معتمدی
نان های حجیم و نیمه حجیم
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، فلکه دوم، بین کوچه 170 و 166غربی پلاک: 164