مدیر:
عباس بهرامی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
فلکه دوم تهرانپارس، خ جشنواره، پلاک: 256/1
پلاسکو درخشان
پلاسکو درخشان
پلاسکو درخشان
پلاسکو درخشان
پلاسکو درخشان