مدیر:
نبی خدابخش
شماره تماس:
شماره همراه:
09128090206-09121492059
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، نارمک، خیابان 30 متری گلستان، جنب داروخانه حق نژاد، پلاک 96
تعمییرات چرخ خیاطی خدابخشی - نمایندگی غرب و شرق
تعمییرات چرخ خیاطی خدابخشی - نمایندگی غرب و شرق
تعمییرات چرخ خیاطی خدابخشی - نمایندگی غرب و شرق
تعمییرات چرخ خیاطی خدابخشی - نمایندگی غرب و شرق