اتو کلینیک ناطقی - تعمیر گیر بکس اتوماتیک - تعمیر گیربکسهای AT_CVT_DCT - رفع تقه ها و گاز هرز گیربکس - رفع ضربه ها و ضعف های گیربکس 206 - رفع ضربه ها و ضعف های گیربکس 207 - عیب یابی و تشخیص دقیق - روغن گیربکس - تست و سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک - برنامه و دستگاه بروز انواع خودروها - فروش انواع گیربکسهای اتوماتیک - خیابان مدنی
اتو کلینیک ناطقی - تعمیر گیر بکس اتوماتیک - تعمیر گیربکسهای AT_CVT_DCT - رفع تقه ها و گاز هرز گیربکس - رفع ضربه ها و ضعف های گیربکس 206 - رفع ضربه ها و ضعف های گیربکس 207 - عیب یابی و تشخیص دقیق - روغن گیربکس - تست و سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک - برنامه و دستگاه بروز انواع خودروها - فروش انواع گیربکسهای اتوماتیک - خیابان مدنی
مدیریت: محسن ناطقی
اتو کلینیک تخصصی، گیربکسهای اتوماتیک
شماره تماس:
فکس:
77818143
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ مدنی، پایین تراز مترو فدک پلاک: 1193
وب سایت رسمی:
ایمیل: