مدیر:
علی اکبر سوادکوهی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ جانبازان غربی، ساختمان 2000 پلاک: 318 طبقه 3، واحد 16 واحد 16
آسانسور برج نورد شرق
فروش آسانسورو کلیه خدمات 
آسانسور برج نورد شرق
فروش و نصب و نگهداری و تعمیرات کلیه آسانسور کششی و هیدرولیک 
آسانسور برج نورد شرق
آسانسور برج نورد شرق