مدیر:
شیرین شمعی
شماره تماس:
شماره همراه:
09127209007
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، سهروردی شمالی ، خیابان بهشتی ، خیابان صابونچی ، نبش کوچه 6 ، پلاک 2 ، واحد 3 کوچه ششم ( تمیمی) پلاک: 2 طبقه اول واحد 3
توکن k3/ epass
کلیه خدمات حضوری و غیرحضوری
انتقال سهام وراث در سامانه سمات
مودم / سیم کارت/ تغییر مالکیت
پست
پیشتاژ ویژه
دفتر پیشخوان خدمات دولت شعبه سهروردی شمالی - ایرانسل - رایتل - مالیات - پشتیبانی امضای الکترونیکی - توکن سامانه ستاد و بهداشت - قرارداد کارگر و کارفرما - سهام متوفیان - سهروردی شمالی - خیابان بهشتی - منطقه 7 - تهران
دفتر پیشخوان خدمات دولت شعبه سهروردی شمالی - ایرانسل - رایتل - مالیات - پشتیبانی امضای الکترونیکی - توکن سامانه ستاد و بهداشت - قرارداد کارگر و کارفرما - سهام متوفیان - سهروردی شمالی - خیابان بهشتی - منطقه 7 - تهران
دفتر پیشخوان خدمات دولت
دفتر پیشخوان خدمات دولت
دفتر پیشخوان خدمات دولت
دفتر پیشخوان خدمات دولت
دفتر پیشخوان خدمات دولت 72162222
دفتر پیشخوان خدمات دولت 72162222
دفتر پیشخوان خدمات دولت 72162222
دفتر پیشخوان خدمات دولت 72162222
دفتر پیشخوان خدمات دولت 72162222
دفتر پیشخوان خدمات دولت 72162222
دفتر پیشخوان خدمات دولت 72162222
دفتر پیشخوان خدمات دولت 72162222