مدیر:
آقایان عسگری و شیرزاد
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، خیابان شریعتی ، بالاتر از خیابان بهشتی ، پلاک 800
نمایشگاه خودرو کار پلاس
نمایشگاه خودرو کار پلاس
نمایشگاه خودرو کار پلاس
نمایشگاه خودرو کار پلاس
نمایشگاه خودرو کار پلاس
نمایشگاه خودرو کار پلاس
نمایشگاه خودرو کار پلاس
نمایشگاه خودرو کار پلاس
اتو گالري كار پلاس
اتو گالري كار پلاس