مدیر:
جبار رضایی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
ونک ، میدان شیخ بهایی ، خ محتشم کاشانی ، پلاک 8
تعمیرات خیاطی رضایی
تعمیرات خیاطی رضایی
تعمیرات خیاطی رضایی
تعمیرات خیاطی رضایی