مدیر:
حمیدرضا طهرانی
شماره تماس:
فکس:
88146066
شماره همراه:
آدرس:
خیابان شریعتی، تقاطع پلیس ، کوچه پلیس (سه راه زندان ، ابتدای پلیس ) ، پلاک 3 ، طبقه 1 ، واحد 1
تجهیز مجالس طهرانی
تجهیز مجالس طهرانی
تجهیز مجالس طهرانی
تجهیز مجالس طهرانی
تجهیز مجالس طهرانی
تجهیز مجالس طهرانی
تجهیز مجالس طهرانی
ظروف کرایه و تشریفات مجالس تهرانی
ظروف کرایه و تشریفات مجالس تهرانی