مدیر:
سید محمدمهدی اعظمی نژاد
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
کوی نصر، گیشا، خیابان یکم، پلاک: 4 طبقه همکف
مطب دکتر محمد مهدی اعظمی نژاد
مطب دکتر محمد مهدی اعظمی نژاد
مطب دکتر محمد مهدی اعظمی نژاد
مطب دکتر اعظمی نژاد
کلینیک دندانپزشکی دکتر اعظمی نژاد
با مدیریت : دکتر سیدمحمد مهدی اعظمی نژاد کلینیک دندانپزشکی