مدیر:
امیر نفیسی
شماره تماس:
فکس:
88329468-88427722
آدرس:
استاد مطهری ، روبروی خیابان ترکمنستان پلاک: 23 طبقه 4 واحد 17
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت - شرکت آواب صنعت - خیابان مطهری
فروشگاه آب و صنعت
فروشگاه آب و صنعت
ممبران مدل ( BW30-400 )
ممبران 4 اینچ مارک Filmtec مدل BW30-400  ساخت کشور آمریکا  جهت آبهای لب شور با قابلیت نمک زدایی بالا مناسب می باشد.
فروشگاه آب و صنعت
فروشگاه آب و صنعت
فروشگاه آب و صنعت
فروشگاه آب و صنعت
فروشگاه آب و صنعت
فروشگاه آب و صنعت
فروشگاه آب و صنعت