مدیر:
امیر نفیسی
شماره تماس:
فکس:
88329468-88427722
آدرس:
استاد مطهری ، روبروی خیابان ترکمنستان پلاک: 23 طبقه 4 واحد 17
مواد شیمیایی ضدرسوب

مواد شیمیایی ضدرسوب

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
TDS Meter -PCS150

TDS Meter -PCS150

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
TDS Meter -PS-202

TDS Meter -PS-202

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
TDS3

TDS3

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
فیلتر فوق تصفیه اولترافیلتراسیون

فیلتر فوق تصفیه اولترافیلتراسیون

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
سیستمهای ضدعفونی اشعه فرابنفش

سیستمهای ضدعفونی اشعه فرابنفش

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
سیستمهای ضدعفونی اشعه فرابنفش

سیستمهای ضدعفونی اشعه فرابنفش

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
سیستمهای ضدعفونی اشعه فرابنفش

سیستمهای ضدعفونی اشعه فرابنفش

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
پمپ تزریق LMI 5Lt @5-7 bar

پمپ تزریق LMI 5Lt @5-7 bar

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
پمپ تزریق PENTAIR مدل CCL

پمپ تزریق PENTAIR مدل CCL

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
تصفیه آب نیمه صنعتی

تصفیه آب نیمه صنعتی

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
پرشر وسل

پرشر وسل

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.