مدیر:
محمود شفیع زاده
شماره تماس:
فکس:
88705123
شماره همراه:
آدرس:
خ ولیعصر ، تقاطع بهشتی ، ابتدای عبادی ، پلاک 15 ، واحد 1
محمود شفيع زاده ( مدير هلدينگ حقوقي ، مهاجرتي شفيع زاده )