فرم درخواست استخدام در فروشگاه خجسته - کف کش - سیل مکانیکی - الکترو موتور - موتور برق - سمپاش و اره موتوری - سعدی

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.