فرم درخواست استخدام در تولیدی لباس کار امین - لباسکار - دستکش - کفش ایمنی - اداری - پرسنلی - لباس کار تبلیغاتی - کاغذ - شوینده - بهداشتی - شهر قدس

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.