فرم درخواست استخدام در تولید و پخش باقری (نمایندگی کارخانجات ایران مرینوس)

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.