فرم درخواست استخدام در فروشگاه های الکترونیک - HI ELECTRONIC - قطعات الکترونیک - خیابان جمهوری - منطقه11 - تهران

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.