فرم درخواست استخدام در فروشگاه منصور الکترونیک - توزیع انواع قطعات الکترونیک - انواع مقاومت - منطقه 11 - خیابان جمهوری

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.