فرم درخواست استخدام در کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - اجاره میز - صندلی - ظروف سیلور و چینی - کرایه ظروف - تجهیزات مجالس - پردیس

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.