مدیر:
محمد پیری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بزرگراه سعیدی(جاده ساوه)، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 22 پلاک: 23
دفتر فنی ام پک M.Pack
دفتر فنی ام پک M.Pack
دفتر فنی ام پک M.Pack
دفتر فنی ام پک M.Pack
دفتر فنی ام پک M.Pack
دفتر فنی ام پک M.Pack
دفتر فنی ام پک M.Pack
تسمه
دستگاه بسته بندی
دفتر فنی ام پک M.Pack
دفتر فنی ام پک M.Pack
دفتر فنی ام پک M.Pack