مدیر:
ناصر عظیمی
شماره تماس:
فکس:
-
شماره همراه:
آدرس:
قرچک، میدان ستاری، کمربندی سمت راست، بعد از ریل راه آهن، ده ولی آباد، شهرک صنعتی ولی آباد، بعد از ورودی شهرک بعد از اولین میدان پ 229
گروه تولیدی عظیمی
گروه تولیدی عظیمی
گروه تولیدی عظیمی
گروه تولیدی عظیمی
گروه تولیدی عظیمی
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
گروه تولیدی عظیمی - تولیدی کیسه گونی قرچک - انواع گونی پلاستیکی - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی - لمینت - بسته بندی صنایع
آترون کیسه
آترون کیسه
آترون کیسه
آترون کیسه
آترون کیسه
آترون کیسه
آترون کیسه
لمینت