دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر مرتضی علی کوزه گران
مدیریت: دکترمرتضی علی کوزه گران
کشیدن دندان ،
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
فلکه چهارم خزانه بخارایی، ضلع شمال غربی، جنب عطاری، پلاک 29 ،