مدیر:
دکترقاسم لحیم چی
شماره تماس:
آدرس:
خ پیروزی، بعد از اتوبان امام علی، جنب بانک صادرات، پلاک: 856 طبقه اول
مطب دکتر قاسم لحیم چی
مطب دکتر قاسم لحیم چی
مطب دکتر قاسم لحیم چی
مطب دکتر قاسم لحیم چی
مطب دکتر قاسم لحیم چی
مطب دکتر قاسم لحیم چی
مطب دکتر قاسم لحیم چی