آسانسور-بالابر
شرکت فرکر - فروش آسانسور شهر زیبا - بازسازی و تعمیر آسانسور شهر زیبا
مدیریت: امیرکیخسرو حقیقی
تعمیر، نگهداری، بازسازی و فروش آسانسور، خدمات شبانه روزی و رفع خرابی در اسرع وقت و بازدید اول رایگان