شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)
فروشگاه ترمه
مدیریت: علیرضا رئوف
شال و روسری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
شعبه1:صادقیه، برج گلدیس، بالای همکف، واحد8 - شعبه2: برج گلدیس، زیرهمکف، پلاک 13 - شعبه3: برج گلدیس، زیرهمکف، پلاک 25
@Foroshgahterme https://telegram.me/foroshgahterme