دفتر خدماتی و امور مشترکین

همراه اول

مدیریت: گیتی دریانی

کرج - منطقه 9 .

چ طالقانی جنوبی - نبش ک خیلدار

دفتر خدماتی و امور مشترکین

: فروش سیم کارت و شارژ همراه اول

TPG

مدیریت: رهام دولتی

کرج - منطقه 8 .

بلوار طالقانی شمالی