قائم

مهدی زاده:

منطقه 12 .

سراجی

: سراجی

سراجی

: پخش کیف و کمربند مارک دار

سراجی

: تولید وعرضه انواع کمربندهای زنانه

سراجی

: سراجی

سراجی

: یراق آلات کفش وکیف

سراجی

: سراجی

سراجی

: سراجی

سراجی

: سراجی

سراجی

: عرضه کمربندایرانی وخارجی

سراجی

: سراجی

سراجی

: انواع کیف و چمدان و ساک

سراجی

: سراجی

سراجی

: سراجی

سراجی

: کیف وکمربند

-

اسدزاده:

منطقه 12 .

سراجی

: وارکننده کیف وکمربند

سراجی

: سراجی

سراجی

: سراجی

سراجی

: کیف و کمربند

سراجی

: تولیدوپخش کیف وکمربند