کابینت(سیستم آشپزخانه)

شهبازی

شهبازی: 77445555

منطقه 4 .

سراج - سی متری دوم

کورین کاران

محمدزاده: 77225229

منطقه 4 .

دلاوران - سی متری دوم

فابریک

اکبرزاده: 77448015

منطقه 4 .

تهرانپارس- خ سراج -سی متری دوم

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: پخش انواع ام- دی - اف

رها

ترابی: 77207064

منطقه 4 .

م رسالت - خ هنگام - بلوار دلاوران - بین آزادگان و تکاوران - نرسیده به بانک کشاورزی

مدرن

فتح الهی: 77345148

منطقه 4 .

تهرانپارس - بین ف سوم و چهارم - خ 212 شرقی - تقاطع 137-

رویال کابین

نیکنام: 77446058

منطقه 4 .

م رسالت - خ هنگام - بعداز سی متری دوم - سمت چپ

قائم

عسگری: 77135092

منطقه 4 .

م رسالت - خ هنگام - بلوار دلاوران - بین تکاوران و والائیان

مقدم

مقدم: 77448774

منطقه 4 .

م رسالت - م الغدیر - خ هنگام نرسیده به سی متری اول

کلبه

سجادی فر: 77961937

منطقه 4 .

تهرانپارس - خ جشنواره - خ شریعتی

پارس یراق

محمدی: 77962650

منطقه 4 .

تهرانپارس - خ امین - تقاطع تپه - جنب نانوایی

پورحیدر

پورحیدر: 77448263

منطقه 4 .

م رسالت - هنگام - سی متری اول - بعداز تکاوران

تانیوز

وند: 77888139

منطقه 4 .

فلکه دوم تهرانپارس - خ جشنواره

PVC

تیموری: 77496998

منطقه 4 .

م رسالت - خ فرجام - خ والائیان - بعداز سی متری اول

حمید

متی : 77329349

منطقه 4 .

تهرانپارس م استخر خ وفادار شرقی بین خ 135و137

غزل کابین

آزرده: 77347064

منطقه 4 .

تهرانپارس - م پروین - خ 196 شرقی - خ 135 شمالی

جلوه

جلوه : 77371323

منطقه 4 .

تهرانپارس م پروین -پروین شمالی

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: کابینت آشپزخانه

پارس

محمدزکی: 77113389

منطقه 4 .

تهرانپارس - خ استخر - بالاتر از خ 242

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: سیستم آشپزخانه

ملل

مرادزاده: 77781332

منطقه 4 .

تهرانپارس - م پروین - بلوار پروین -خ 212 شرقی

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: کابینت آشپزخانه

آرموت

پناهی: 77967796

منطقه 4 .

فلکه سوم تهرانپارس - انتهای 196 شرقی - خ 45 متری شریعتی

سپاهان پلیمر

نوروزی: 77440968

منطقه 4 .

م رسالت - خ سراج - ابتدای 30 متری دوم - نبش مجاهد 1

کابینت(سیستم آشپزخانه)

: نوار لبه پی وی سی