شوینده و بهداشتی

نرخ شکن

مدیریت: علی برخورداری

کرج - منطقه 2 .

چ کارخانه قند -بلوار شهید فهمیده - جنب مسجد صاحب الزمان

شوینده و بهداشتی

: مواد شوینده و بهداشتی

فروشگاه برکت

مدیریت: سیدعلی اصغر حسینی

کرج - منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مجتمع کمال

شوینده و بهداشتی

: مواد شوینده بهداشتی و سلولزی

گل بهار

مدیریت: محمد پوربهرامی

کرج - منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بالاتراز چ مصباح - نبش خ گل بهار

شوینده و بهداشتی

: شوینده و بهداشتی

دهقان

مدیریت: احمد دهقان

کرج - منطقه 2 .

چ کارخانه قند - ابتدای بلوار شهید فهمیده

شوینده و بهداشتی

: شوینده و بهداشتی