صنایع چوب - فلز - رنگ کاری

یزدیان

مدیریت: یزدیان

منطقه 17 .

بزرگراه فتح روبروی فرودگاه خ 45 متری زرند
limited

ابتکار

مدیریت: ابتکار

منطقه 17 .

بزرگراه فتح خ صفری بین نجفی و قادری
limited

نوین

مدیریت: باقری

منطقه 17 .

فلاح، خ قلعه مرغی، نبش ک راسخ

صنایع چوب - فلز - رنگ کاری

: صنایع آلومینیوم
limited

آبنوس

مدیریت: کشاورز

منطقه 17 .

خ یافت اباد شرقی
limited

لیون

مدیریت: حسین برادران

منطقه 17 .

یافت آباد شرقی

صنایع چوب - فلز - رنگ کاری

: سرویس ناهارخوری
limited

پاسارگاد

مدیریت: محمد بزرگی

منطقه 17 .

یافت آباد شرقی-خ شاندیز-خ طالقانی
limited

لطفی

مدیریت: اصغر لطفی

منطقه 17 .

یافت آباد شرقی بازارمبل کوروش مبل لطفی
limited