بسته بندی(صنایع)

مجتمع صنعت گوشت خراسان رضوی

مدیریت: مهندس محمد خانی محمد خانی

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، سیدی

بسته بندی(صنایع)

: انواع گوشت گوساله گوسفندی .مایه کباب .مرغ .ماهی نخودی مایه کباب با 5٪شنسل قیمت48.000 نخودی مایه کباب با10٪گوشوارقیمت35.000