بسته بندی(صنایع)

صنایع بسته بندی امین پک

مدیریت: اصغر مقیدی

مشهد - منطقه 2 .

مشهد ، بلوار شهید قرنی، نبش چهارراه میدان بار نادری، پلاک 896

بسته بندی(صنایع)

: تولید کننده تسمه های بسته بندی PP & PET و فلزی بست های حلبی و مفتولی