پلاستیک -نایلون- ظروف یکبار مصرف و پلاسکو

صمدانی

صمدانی: 77205949
منطقه 8 . چهارراه سرسبز، به سمت میدان رسالت

امیرپلاسکو

رجوی: 66201147
منطقه 18 . شهرک ولیعصر - خ بهرامی

طاهری

طاهری: 66241244
منطقه 18 . شهرک ولیعصر، خ بهرامی، روبروی داروخانه ولیعصر

سبلان

حاجی محمدی: 66237783
منطقه 18 . بزرگراه آیت اله سعیدی شهرک ولیعصر م بهاران عسگری غربی

-

نایب آقا: 77886856
منطقه 4 . فلکه اول تهرانپارس، خ 154شرقی، نبش پروین

ماهان

کردبچه : 77003874
منطقه 4 . تهرانپارس حکیمیه خ بهار خ خرم خ پگاه

پخش عرشیا

عسکری : 09195838824
منطقه 18 . شهرک ولیعصر خ رجایی نبش کوچه میلان سیزدهم

رضا

عشرتی پور: 66222094
منطقه 18 . شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

ملکی

ملکی : 66298258
منطقه 18 . شهرک ولیعصر خ بهرامی خ رجائی خ طالقانی

خورشیدی

خورشیدی : 55931366
منطقه 20 . شهر ری خ قم کوی پاکدامن

مهر

هاشمی: 66245703
منطقه 18 . شهرک ولیعصر، خ مسلمی

پلاسکو سهند

اسکندری و حسن زاده: 66135305
منطقه 18 . شهرک ولیعصر - خ احمد حسینی

پلاستیک -نایلون- ظروف یکبار مصرف و پلاسکو

: عرضه انواع محصولات پلاستیکی