فرش ماشینی و موکت

قصرفرش

محبی : 33324504

منطقه 13 .

امام حسین خ دماوند بعداز سه راه ایرانمهر

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

دریائی

دریائی : 33253589

منطقه 13 .

امام حسین خ اقبال لاهوری روبروی چاپخانه دولتی

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

نگارستان

بصیری: 33820862

منطقه 15 .

افسریه بین 15 متری اول و دوم

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

محسن

حمیدی: 33346763

منطقه 14 .

پیروزی - م بروجردی - خ محبی

فرش ماشینی و موکت

: باشگاهفرش

بهرامی

بهرامی: 77225690

منطقه 4 .

شمیران نو، پاکدامن شمالی، بین 8و9غربی

فرش ماشینی و موکت

: عرضه کلیه فرش های ماشینی

مهرآبادی

مهرآبادی: 33160973

منطقه 14 .

پیروزی - خ دهم فروردین

کیارش

عباسی: 66232466

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

ایران حبیبیان نائین

حبیبیان : *5803811

منطقه 12 .

15خرداد بازار کفاشها سرای بوعلی

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

مدل نو

حیدرزاده: 77133468

منطقه 4 .

رسالت - بعداز زیر گذر رسالت - بین سرسبز و مدائن

سن سون

بهرامی : 09121856036

منطقه 4 .

شمیران نو ابتدای 20 متری شهدا

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

پورقدیر

پورقدیر : 09121140652

منطقه 7 .

م امام حسین خ اقبال لاهوری پایین تراز چ صفا نبش کوچه سوهانی

فرش ماشینی و موکت

: گالری فرش و تابلو فرش

سعید

صالحی: 66224993

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ ش رجایی، نبش میلان 5

فرش ماشینی و موکت

: گالری فرش

جلیلی

جلیلی : 66290808

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ رجائی نبش کوچه ابروتن

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

نصرتی

نصرتی: 77301746

منطقه 4 .

حکیمیه، تهرانپارس، فاز1، خ خرم

فرش ماشینی و موکت

: فرش وموکت

حسینی

علوی نژاد: 66226595

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

فرش ماشینی و موکت

: بورس انواع فرشهای ماشینی

شاهکار

محبی: 66202869

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ حیدری شمالی

فرش ماشینی و موکت

: موکت و فروش ماشینی

افشاری

افشار : 66225079

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ 20 متری حیدری جنوبی

فرش ماشینی و موکت

: فرش ایرانی

سلطانی

سلطان زاده: 66234179

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ احمد حسینی