فرش ماشینی و موکت

نگین

رضوانی : 33124750

منطقه 12 .

خ امام خمینی ، روبروی سید اسماعیل

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش ماشینی

دانشفر

دانشفر: 55630952

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای روحانی قدیم

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

شیرزاد

شیرزاد: 55161657

منطقه 12 .

بازار عباس آباد سرای مجتبایی

فرش ماشینی و موکت

: فرش نقشه هریس-ماهی-مرند-تبریز

امامی تبریزی

امامی تبریزی: 55626399

منطقه 12 .

بازار بزرگ انتهای بازار کفاشها سرای جدا نو

شهسوار پور

شهسوارپور: 55638974

منطقه 12 .

سبزه میدان، بازارکفاشها، سرای بوعلی

سامان

رحمتی : 55631451

منطقه 12 .

خیام شمالی- ابتدای بازار پاچنار -سرای محتشم

فرش ماشینی و موکت

: فرش و تابلو فرش

گالری پاسارگاد

نقدی: 55162599

منطقه 12 .

مصطفی خمینی

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرشهای دستبافت گونه ماشینی (اکریلیک وابریشم و گبه فانتزی )

سپهر

اعلائی : 55618505

منطقه 12 .

خیام جنب مترو خیام

فرش ماشینی و موکت

: خریدوفروش انواع فرش ها

بیات لو

بیات لو : 55608810

منطقه 12 .

خیام

فرش ماشینی و موکت

: خرید و فروش فرش

فردوسی

موحدیان : 66712178

منطقه 12 .

فردوسی شمالی- پایین تراز نوفل لوشاتو

فرش ماشینی و موکت

: انواع گلیم و تابلو

سعید

نجفی: 33127152

منطقه 12 .

خ مصطفی خمینی - روبروی بازار سیداسماعیل

فرش ماشینی و موکت

: فرش ماشینی و گلیم و جاجیم

سعید

نجفی : 33131463

منطقه 12 .

مصطفی خمینی روبروی بازار سیداسماعیل

فرش ماشینی و موکت

: پخش انواع فرش ماشینی، گلیم و جاجیم

شبستان

تاجیک: 33540463-33540464

منطقه 12 .

میدان قیام، خ مولوی ، نرسیده به چهارراه مولوی

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش ماشینی

خاورمیانه

اسلامی: 33553587

منطقه 12 .

م قیام - نرسیده به چ مولوی

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش

سعادتی

سعادتی: 77506725

منطقه 12 .

دروازه شمیران - خ مازندران

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش

فرش حمید

حدادپور : 77503306

منطقه 12 .

دروازه شمیران

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

تالارفرش کشمیر

سلطانی: 33139206-7

منطقه 12 .

خ مصطفی خمینی-پایین تراز چ مولوی، جنب هنرستان

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش، فرش خارجی

نگین اکسیر

انصار دماوندی: 33956485

منطقه 12 .

مصطفی خمینی، پایین ترازسرچشمه، روبروی پمپ بنزین

فرش ماشینی و موکت

: فروش انواع فرش ماشینی

فرش غفاری

غفاری: 33551037

منطقه 12 .

مصطفی خمینی چ سیروس ضلع جنوب شرقی

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

فرش بهشت

قانع : 55574597

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ سیروس

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش ماشینی