فرش ماشینی و موکت

فرش پدیده

عظیمی : 55803916

منطقه 12 .

مصطفی خمینی بعداز چ سیروس

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش ماشینی

سلطان آقایی

سلطان اقایی : 55631951

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز سیداسماعیل

فرش عمرانی

عمرانی : 55806066

منطقه 12 .

مصطفی خمینی نرسیده به میدان سید اسماعیل دوم

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش ماشینی

فرش سلیمان

خداوردی: 55157804

منطقه 12 .

مصطفی خمینی بعداز چ سیروس

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش ماشینی

پژمان

سعیدی : 55633345

منطقه 12 .

مصطفی خمینی بعداز سیداسماعیل

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش و موکت

تخت جمشید

صالحی : 33519519

منطقه 12 .

مصطفی خمینی

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش

فرش مجید

خداوردی : 33546749

منطقه 12 .

مصطفی خمینی روبروی سیداسماعیل

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش ماشینی

فرش لمه

مژگان : 33122018

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ مولوی روبروی سیداسماعیل

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

دیپلمات

جعفریان : 33523314

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ مولوی نبش کوچه بالاگرد

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش

کریمی

کریمی : 33133593

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ مولوی

فرش ماشینی و موکت

: فرش ماشینی

خراسانی

خراسانی : 33123563

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ مولوی

فرش ماشینی و موکت

: موکت فروشی

غدیر

صفابخش: 33562612

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - نرسیده به چ مولوی

فرش ماشینی و موکت

: فرش ماشینی

متراژ

انصاری: 33121031

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - نرسیده به چ مولوی

فرش ماشینی و موکت

: انواع موکت

-

اسلامی: 33553308-33127426

منطقه 12 .

خ مصطفی خمینی، روبروی سیداسماعیل ، جنب پاساژ جواهریان

فرش ماشینی و موکت

: عرضه ی انواع فرش

فرش عظیمی

میرعظیمی: 55806968

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - نبش سرای گلشن

فرش ماشینی و موکت

: عرضه کننده انواع فرش ماشینی

فرش نفیس

شرفی: 88303263

منطقه 12 .

م فردوسی

فرش ماشینی و موکت

: فرش - تابلو فرش و جاجیم و گلیم

فرش آریا

میرزازاده: 66712170

منطقه 12 .

فردوسی شمالی-بالاتر از منوچهری

فرش ماشینی و موکت

: تابلو فرش

فرش اطلس

نظری : 33508542-3

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ سیروس جنب هنرستان راهیان قدس

فرش ماشینی و موکت

: عرضه انواع فرش ماشینی ایرانی ترک و بلژیکی

بازرگانی فرش بافنده

بافنده: 55636166

منطقه 12 .

بازار عباس آباد-سرای مجتبایی

فرش ماشینی و موکت

: فرش و تابلو فرش تبریز

پارسی

بریانی : 33135327

منطقه 12 .

مصطفی خمینی جنوبی، نبش ک شاهسونها

فرش ماشینی و موکت

: مرکزپخش انواع فرشهای ماشینی وپشتی