فرش ماشینی و موکت

صابری

صابری: 09121233011

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ سیروس

فرش ماشینی و موکت

: فرش ماشینی

یزدیان

یزدیان : *55816335

منطقه 12 .

بازار بزرگ سبزه میدان بازارکفاشها روبروی آتش نشانی سرای بوعلی

فرش ماشینی و موکت

: فرش تبریز

زرین یزد

صادقیان: 55626870

منطقه 12 .

بازارتهران، دالان سوم، سرای حاج حسن

فرش ماشینی و موکت

: فروش انواع روفرشی

فروشگاه گنجیینه فرش نایین طباطبایی

طباطبایی: 55157019

منطقه 12 .

15 خرداد-سبزه میدان-بازار کفاشها-سرای فاطمیه

گالری فرش نوین

رشدی: 55813072

منطقه 12 .

بازار بزرگ-بازار کفاشها-ک کبابیها-سرای جدانو

فرش ماشینی و موکت

: گالری فرش

میرآفتاب

فراهانی: 55893867

منطقه 12 .

سبزه میدان-بازار کفاشها

فرش ماشینی و موکت

: توزیع فرش و تابلو فرش

رخ

غفوری: 55152264

منطقه 12 .

خ 15 خرداد-بازار کفاشها-جنب آتش نشانی-سرای بوعلی نو-سرای مشکات

فرش ماشینی و موکت

: پخش فرش-تابلو فرش

برادران کریمی

کریمی: 55637328

منطقه 12 .

خ خیام-پاچنار-

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

پارسا

پارسا: 55614374

منطقه 12 .

سبزه میدان-بازار کفاشها-سرای بوعلی

فرش ماشینی و موکت

: فروش تابلو فرش

زیبا

حسینی: 33130998

منطقه 12 .

مصطفی خمینی-چ مولوی

فرش و موکت تهرانی

تهرانی: 33122309

منطقه 12 .

مصطفی خمینی-مقابل م سید اسماعیل-بن بست حضرت

فرش ماشینی و موکت

: فروش فرش و موکت

تالار فرش تشریفات

نجف زاده: 33127184

منطقه 12 .

مصطفی خمینی-پایین تر از چ سیروس

فرش ماشینی و موکت

: تولید کننده انواع فرش ماشینی

فرش اشرفی

اشرفی: 33511484

منطقه 12 .

مصطفی خمینی-پایین تر از چ سیروس

فرش ماشینی و موکت

: فرش و موکت

نگین مشهد

محمدی: 33515036

منطقه 12 .

مصطفی خمینی-پایین تر از چ سیروس--روبروی درب سید اسماعیل دوم-

فرش ماشینی و موکت

: فروش انواع فرش و گلیم

پاریس

محمد حسینی طرقی: 33122626

منطقه 12 .

مصطفی خمینی-جنب ک فرهود-یمچه فرد-

فرش ماشینی و موکت

: فروش انواع فرش و موکت و گلیم

تالارفرش موسوی

موسوی: 33553190

منطقه 12 .

خ مصطفی خمینی-نرسیده به مولوی

فرش ماشینی و موکت

: فروش انواع فرش ماشینی

گالری فرش لطفی نسب

لطفی نسب: 55682268

منطقه 12 .

راه آهن - 20متری جوادیه - بعداز کلانتری 117 -نبش ک چهره برقی

فرش ماشینی و موکت

: بورس فرش های دستباف و ماشینی و فرش ترکیه و تعویض فرش کهنه با نو

فرش میلاد

روشنی مقدم: 55803922

منطقه 12 .

خ مصطفی خمینی-پایین تراز چ سیروس-روبروی ک دلشاد

فرش ماشینی و موکت

: فروش انواع فرش ماشینی و موکت

فرش جلال راوری

راوری: 33551770-33558119

منطقه 12 .

مصطفی خمینی-روبروی سید اسماعیل

فرش ماشینی و موکت

: فرش و موکت

معصومی

معصومی: 55158555

منطقه 12 .

15 خرداد-سبزه میدان-بازار کفاشها-نبش رحیمیه اول

فرش ماشینی و موکت

: فرش ابریشم قم