قالبسازی و فرز کاری

کارگاه ایران تکنیک

فریدونی: 33282573

حومه تهران .

جاده گرمسار -شهرک صنعتی خاوران - خ میخک

شرکت صنعتگر پارسیان

بوالحسنی : 33282310-1

حومه تهران .

جاده خاوران -شهرک صنعتی فن آوران - میدان کوثر -خ میخک -

قالبسازی و فرز کاری

: طراحی و ساخت انواع قالبهای پلاستیک و دایکاست -سنگ زنی و دنده زنی

-

حمیدپور: 33281895-6

حومه تهران .

جاده خاوران -شهرک صنعتی خاوران -سایت فن آوران -خ شقایق

CNG

شریفی: -

حومه تهران .

جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران -سایت فن آوران -خ بنفشه

قالبسازی و فرز کاری

: قالبسازی و خدمات فرز

استادیان

استادیان: 33286246

حومه تهران .

جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

المهدی

قندهاری: 33282370

حومه تهران .

جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

-

علی خواه: 33284508

حومه تهران .

جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، خ میخک

فارس

احمد و رحمت حسنی : 76264149

حومه تهران .

جاجرود ، منطقه صنعتی کمرد ، خ صنعت شرقی ، جنب کوچه الماس

قالبسازی و فرز کاری

: سازنده قالب های تراشکاری و پرسکاری