قالیشویی-رفوگری

نگین شرق

مدیریت: حجت اله شیخی

تهران - منطقه 4 .

تهرانپارس م پروین خ 135 بین 206و208

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی و رفو گری

امیدان

مدیریت: مجید نوری

تهران - منطقه 4 .

تهرانپارس خ وفادار شرقی خ طالقانی خ 212 شرقی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

نائین

مدیریت: مجید کاشمری خدمتگزار

تهران - منطقه 4 .

تهرانپارس خ وفادار شرقی خ طالقانی خ 212 شرقی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

کادوس

مدیریت: کادوس

تهران - منطقه 4 .

تهرانپارس، میدان پروین، خ 196شرقی، خ 133جنوبی

قالیشویی-رفوگری

: قالی شوئی

جهان آرا

مدیریت: علی محمدی

تهران - منطقه 7 .

م سپاه شهید اجاره دار

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی

نارمک و مولن روژ

مدیریت: حمید محمدی

تهران - منطقه 8 .

نارمک ابتدای فرجام غربی

قالیشویی-رفوگری

: قالیشویی و رفوگری