قالیشویی-رفوگری

قالیشویی لعل خراسان

مدیریت: باقر شورایی

مشهد - سایر .

مشهد ، بلوار طبرسی ، طبرسی 56 ، بین طلوع ، 6 و 8

قالیشویی-رفوگری

: شستشو و خدمات انواع فرش ماشینی و دستباف