کارتن و جعبه سازی

پارس کارتن

زمانی : 33555550
منطقه 12 . مصطفی خمینی پایین تراز چ سیروس

کارتن و جعبه سازی

: انواع کارتن بسته بندی

مولوی

جاوید ثابت: 55811408
منطقه 12 . خ مولوی- نرسیده به م محمدیه-

کارتن و جعبه سازی

: کارتن و لوازم بسته بندی

کلهر

کلهر: 55893383
منطقه 12 . مولوی - روبروی ایستگاه سعادت

کارتن و جعبه سازی

: کارتن سازی

معصومی

معصومی: 55637688
منطقه 12 . م شاپور - خ وحدت اسلامی

سبلان

محمدی: 55637479
منطقه 12 . م شاپور - خ وحدت اسلامی

کارتن و جعبه سازی

: کارتن سازی

برادران طالب لو

طالب لو: 55634254
منطقه 12 . مولوی، ایستگاه سعادت

کارتن و جعبه سازی

: کارتن- بشکه فروشی

جاوید

جاوید: 55811467
منطقه 12 . مولوی-نرسیده به م محمدیه

کارتن و جعبه سازی

: کارتن فروشی

برادران بختیاری

بختیاری: 55630295
منطقه 12 . خ مولوی-ایستگاه سعادت-روبروی بانک تجارت

کارتن و جعبه سازی

: خریدوفروش انواع واقسام کارتن

بختیاری

بختیاری: 55637565
منطقه 12 . مولوی - ایستگاه سعادت

کارتن و جعبه سازی

: کارتن فروشی