کارتن و جعبه سازی

پارس کارتن

زمانی : 33555550

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ سیروس

کارتن و جعبه سازی

: انواع کارتن بسته بندی

مولوی

جاوید ثابت: 55811408

منطقه 12 .

خ مولوی- نرسیده به م محمدیه-

کارتن و جعبه سازی

: کارتن و لوازم بسته بندی

کلهر

کلهر: 55893383

منطقه 12 .

مولوی - روبروی ایستگاه سعادت

کارتن و جعبه سازی

: کارتن سازی

معصومی

معصومی: 55637688

منطقه 12 .

م شاپور - خ وحدت اسلامی

سبلان

محمدی: 55637479

منطقه 12 .

م شاپور - خ وحدت اسلامی

کارتن و جعبه سازی

: کارتن سازی

برادران طالب لو

طالب لو: 55634254

منطقه 12 .

مولوی، ایستگاه سعادت

کارتن و جعبه سازی

: کارتن- بشکه فروشی

جاوید

جاوید: 55811467

منطقه 12 .

مولوی-نرسیده به م محمدیه

کارتن و جعبه سازی

: کارتن فروشی

برادران بختیاری

بختیاری: 55630295

منطقه 12 .

خ مولوی-ایستگاه سعادت-روبروی بانک تجارت

کارتن و جعبه سازی

: خریدوفروش انواع واقسام کارتن

بختیاری

بختیاری: 55637565

منطقه 12 .

مولوی - ایستگاه سعادت

کارتن و جعبه سازی

: کارتن فروشی